Trang chủ BẤT ĐỘNG SẢN Chỉ thị mới: Bình Dương xử lý vấn đề thị trường bất động sản

Chỉ thị mới: Bình Dương xử lý vấn đề thị trường bất động sản

Bởi BTV DNDT
0 bình luận 86 lượt xem

5/5 - (1 bình chọn)

Chỉ thị của UBND tỉnh Bình Dương nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và thúc đẩy phát triển nhà ở trên toàn bộ địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ chỉ thị, Sở Xây dựng sẽ tiến hành phối hợp với các ngành, cơ quan và đơn vị tư vấn UBND tỉnh để triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Dựa trên nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và công văn số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi cam kết tích cực và chủ động triển khai trách nhiệm hiệu quả của Tổ chỉ đạo để giải quyết các khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án bất động sản, theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/02/2023.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cơ quan và đơn vị trong việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, cũng như triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Trung ương và Đề án “Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Chúng tôi sẽ chủ trì xác định các khu vực ưu tiên đầu tư theo Chương trình-Kế hoạch phát triển nhà ở cho từng giai đoạn, nhằm đảm bảo cân bằng cung-cầu trên thị trường nhà ở và bất động sản. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn các địa phương tiến hành rà soát và điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền, tạo cơ sở thu hút đầu tư.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tổng hợp số liệu báo cáo từ các địa phương, rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và bất động sản đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi sẽ đánh giá nguyên nhân và các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc triển khai chậm, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo và đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt quyền hạn.

Đối với các vấn đề mang tính chất liên ngành, chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo từ Tổ chỉ đạo nhằm giải quyết khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai dự án bất động sản, nhằm mục tiêu giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư và giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tập trung lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị và thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt cho tỉnh Bình Dương. Trong đó, chú trọng vào việc kêu gọi và thu hút đầu tư phát triển các loại hình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở thương mại phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng. Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo chí và đài phát thanh truyền hình của tỉnh để tuyên truyền và phổ biến các chính sách pháp luật và giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững của thị trường bất động sản.

Các doanh nghiệp bất động sản và các doanh nghiệp có liên quan sẽ tích cực và chủ động tái cơ cấu lại các yếu tố sản phẩm, giá cả, thời gian và phương thức thanh toán để phù hợp, khả thi và thuận lợi cho khách hàng và người dân, đặc biệt là những đối tượng có nhu cầu thực sự. Chúng tôi sẽ tích cực và chủ động phối hợp, sử dụng nguồn lực để triển khai dự án bất động sản đang gặp khó khăn và vướng mắc theo quy định pháp luật và hướng dẫn của các sở, ngành và địa phương.

Để lại bình luận

Bạn cũng có thể thích

Liên hệ Quảng cáo | Điều khoản bảo mật | Tuyển dụng | Bến cát lên thành phố

Nhiều lượt xem

Bài báo mới nhất

Thiết bị sân chơi mầm non TMA